Big Brother kijkt zelfs in de papier versnipperaar

Het is een nare gedachte dat alles wat je doet en bespreekt door anderen kan worden beluisterd en bekeken.

Nu zullen velen denken: ik heb niks te verbergen, dus van mij mogen ze. Daar kan ik me iets bij voorstellen.  Toch stuit ik regelmatig op vreemde feiten die wel erg ver gaan. Enkele jaren geleden voerde één van onze leveranciers een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse Staat. Zij toonden aan dat de elektronische stembus, zoals wij die kennen bij de verkiezingen, heel erg fraudegevoelig is. Naar hun zeggen is het peanuts om die elektronische stembus zo te programmeren dat de uitslag al van tevoren vaststaat. Het feit dat  het stemmen dit afgelopen jaar weer gewoon met papier en  de standaard stembus verliep, zegt wellicht genoeg. Ik zal hier niet te diep op ingaan,  maar het is wel iets dat  veel mensen  aanspreekt.  

Het afluisteren en observeren is wereldwijd explosief toegenomen en vereenvoudigd. Werd het vroeger alleen maar gedaan door de geheime dienst en andere overheidsinstanties, in deze tijd ziet  men dat ook privé-detectives,  bedrijven en particulieren en ook de oplichter, beschikken over geavanceerde afluister- en observatieapparatuur. Nu de maatschappij zich gestaag digitaliseerd en de samenleving steeds afhankelijker wordt van (mobiele-) telefoons, faxen, internet en e-mail, wordt het werk van overheidsinstanties en economische spionnen er alleen maar eenvoudiger op. In het geval van opsporing kan deze ontwikkeling een voordeel zijn , maar voor uw eigen  privacy en uw funtioneren kan het ook een grote bedreiging zijn.

Regelgeving

Sinds  januari 2001 is er een nieuwe wet in Nederland, door deze wet hebben overheidsinstanties veel meer ruimte en geld op het gebied van opsporing. Daarbij komt nog dat na de aanslag op 11 september de overheid meer macht heeft gekregen.In meerdere gevallen mogen ze zelfs inbreken om zendertjes en camera’s te plaatsen bij verdenking van……………. Uw communicatie kan opgevangen worden en mits deze niet middels zware codering beveiligd is, kan deze ook worden beluisterd.Bent u gewaarschuwd, moet u bang zijn? Een goed gezegde is: Hij die niets te vrezen heeft kent ook geen angsten. Schuilt daar nu juist niet de clou? Wij doen een kleine greep uit de gebeurtenissen in het verleden, om aan te geven dat iedereen te maken kan krijgen met inbreuk op zijn of haar privacy. Na de moord op Pim Fortuyn zijn er dezelfde avond nog( tot nu toe onbekend gebleven) mannen in zijn huis in Rotterdam geweest. De laptop van Fortuyn is meegenomen en het leek erop dat er draden en zenders zijn verwijderd. Prinses Margarita heeft een rapport van een Nederlands bedrijf (!) waarin staat dat zij en haar echtgenoot zijn afgeluisterd. Dat rapport kan mogelijk als bewijs dienen in een gerechtelijke procedure.

Meerdere malen zijn er berichten opgedoken waarin stond dat het e-mail en telefoonverkeer in Europa wordt opgevangen (Echelon). Omroep Veronica heeft een aantal jaren geleden via ‘Spyware’ aangetoond dat je op iemands pc kan kijken en welke bestanden daarop staan. Willem Oltmans (journalist, schrijver en columnist) is jarenlang op alle mogelijke manieren gedwarsboomd, door de Nederlandse regering. Uiteindelijk is de zaak geschikt, door hem  1  miljoen schadevergoeding toe te kennen. Oltmans dreigde leden van het koninklijk huis op te roepen als getuige.

Een marineofficier is in de jaren zestig ontslagen, omdat hij een ‘sympathiserende opmerking’ had gemaakt over Rusland. Een bekend krakerscafé in Amsterdam wasvroegtijdig op de hoogte van een politie-inval; hoe men dit wist is nooit duidelijk geworden. In 2002 werd via diverse bronnen duidelijk dat er zeer waarschijnlijk sprake was, van het af luisteren van telefoongesprekken door Israël.

Zelfs het gebruik van eenvoudige papierversnipperaars is niet veilig meer. Er zijn programma’s (unshredder) die de lange dunne slierten omvormen naar normaal te lezen tekst. Wij adviseren daarom om versnipperaars aan te schaffen die van de cross cut techniek gebruik maken. Hierdoor word het papier tot millimeters kleine snippers versnippert. Het is dan bijna onmogelijk te achterhalen wat er op het papier stond. Binnen bedrijven kunt u beter uw personeel hun eigen kleine cross-cut versnipperaar geven dan één grote aan iedereen. Uit onze ervaring blijkt dat niet iedereen hem dan gebruikt.

 Software om internetberichten te beveiligen mag niet geëxporteerd worden, vanuit de Verenigde Staten. 

Wij bieden…

Wij zijn een  bedrijf dat de laatste tijd enorm in de belangstelling staat vanwege de producten en diensten die wij aanbieden op het gebied van de PERSOONLIJKE VEILIGHEID. We leveren  heel veilige comunicatie middelen  waarbij  het bespieden en het af luisteren door derden uiterst moeilijk en zelfs onmogenlijk is  gemaakt  .

We kunnen u een arsenaal van producten aanbieden met de meest geavanceerde en hoogstaande technische snufjes, maar vaak zijn het de simpele dingen waar je mee moet beginnen. Verreweg de eenvoudigste bron om informatie over iemand te verkrijgen is door simpelweg bij het afval te kijken. Het meenemen van afval is volkomen legaal. Je kunt hierin zoeken naar belangrijke aantekeningen, facturen, ideeën, brieven etc. etc.