Stoorzenders

Tegenwoordig is de mobiele telefoon niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen, sms-en, e-mailen, mms-en, wappen, noem het maar op, alles kan met een mobiele
telefoon.

Het is dus ook heel aannemelijk dat er locaties zijn waar het juist verboden is een actieve telefoon in het bezit te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gevangenissen,
gerechtsgebouwen, ambassades etectera.

Stoorzender
Er bestaan stoorapparaten die het mobiele telefoonnetwerk dusdanig verstoren dat het onmogelijk is een mobiele connectie te krijgen. Het netwerk valt dan weg en bellen, sms-en en
noem het allemaal maar op is niet meer mogelijk. Het GSM-netwerk functioneert namelijk op drie frequenties. Te weten: 800-900 MHZ, 1800-1900 MHZ en 2130 MHZ. De laatstgenoemde
is het nieuwe 3G/UMTS-netwerk. Wil een stoorapparaat dus goed functioneren, dan zal het al die drie frequenties moeten verstoren.

Hou je locatie geheim
Ook het GPS-netwerk vormt een grote bron van informatie voor derden. Global Positioning Sattelite (GPS) is een systeem dat locaties vaststelt. Een GPS-ontvanger vraagt aan de
satellieten waar hij zich bevindt. Door een uitpeiling van de lengte- en breedtegraad kan zo’n positie worden uitgelezen op een landkaart. GPS-ontvangers kunnen behoorlijk klein zijn.
Al helemaal wanneer ze externe voeding hebben. Het gevaar schuilt in het feit dat zonder je medeweten een GSP-ontvanger in je voertuig is geplaatst. Helaas
kan zo’n GPS-ontvanger NIET opgespoord worden met een STANDAARD Sweepdetector. Een Sweepdetector is een apparaatje dat signalen  waarneemt en je ervoor waarschuwt als er zich iets in je
omgeving bevindt. Voor personen die zich willen beschermen tegen onrechtmatig gebruik van verborgen GPS ontvangers in hun voertuigen, is het aanschaffen
van een GPS-stoorder de oplossing.De GPS frequentie functioneert onder andere op: 1574 MHZ (er zijn dus meer  frequenties die gebruikt worden voor navigatie !!!)      bij inschakeling van stoorder kan op die manier  GPS-ontvanger zijn locatie niet bepalen. GPS-stoorders worden ook veel gebruikt door veiligheidsdiensten.

Ongewenste opnames verleden tijd
Het ander soort stoorapparaat dat ik nog wil noemen is de microfoonverstoorder. Daarvoor bestaan de ruisgeneratoren. Deze creëren zo’n geluid dat het de microfoons in de omgeving overstuurd wordt en geen stem meer kan detecteren
 Stel je eens voor dat je een gesprek met iemand voert en je wilt voorkomen dat dit gesprek wordt opgenomen. De klassieke ruisgenerator zal dan niet werken. Immers
hoor je dit apparaat ruizen, waardoor het niet echt praktisch is. In plaats daarvan hebben wij een zogenoemde Wave Blocker. Dit is een geavanceerd apparaat
dat een onhoorbare toon genereert die omliggende microfoons verstoort. Met het blote oor is dit apparaat niet te horen, waardoor het juist een
heel bruikbaar product is. Ongewenste opnames behoren dan tot het verleden. Pas op De drie bovengenoemde producten worden in verschillende sterktes aangeboden. Hoe
krachtiger de output, hoe meer elektriciteit het product nodig heeft. Dat houdt in dat een stoorder die grote oppervlaktes moet dekken op het vaste licht netwerk werkt en niet draagbaar apparaat is.